Instruktioner

Då vi tidigare fått frågor vad som gäller för ekipagets utrustning och hur Engelska ridklasser och Working Hunter går till, så kommer här en genomgång. Längst ned hittar du några exempel-bilder på ekipage. Hör av dig om du har frågor!


Engelska ridklasser

I Engelska ridklasser bedöms exteriör & ridbarhet. Ponny med ett gott temperament och en harmonisk ridning eftersöks. Ridning sker i grupp, därefter uppvisning och visning av häst vid hand individuellt.

Ryttare ska vara väl klädd med hela och rena kläder. Godkänd hjälm skall bäras under hela klassen. Spö tillåtet, max 75cm. Skor/stövlar ska ha klack. Använd gärna gymnastikskor under visning vid hand.

Inga hjälptyglar eller benskydd tillåtna. Typ av träns är valfritt. Delat eller odelat tränsbett med fasta eller rörliga ringar, alternativt träns av bettfri karaktär ska användas. Helst ska ponnyn ridas med vojlock eller utan sadelunderlägg. Sadelpaddar kan användas. Nummerlapp ska bäras på ponnyns högra sida.

Ingen åldersgräns för ryttare gällande klass eller kategori. Ekipaget måste dock vara proportionerligt. Klassdelning baserat på ryttarens ålder och ponnyns kön vid behov. Val av klass görs av ryttaren med hänsyn till sina och ponnyns kunskaper. Ingen bestämd klassfördelning baserat på tidigare resultat i tävlingssammanhang.

Travdelen i programmet kan ske antingen nedsuttet eller med lättridning. Domaren ger ekipaget en bedömning. Antalet placerade är hälften av antalet deltagare i klassen, resterande likaplacerade.

Ponnyn måste vara minst 4 år för att få deltaga. Ston med diande föl får ej visas.

Domaren förbehåller sig rätten att be ekipage som uppför sig oacceptabelt eller där ponnyn är farlig att rida, att lämna ringen. För övrigt får ekipaget inte lämna ringen under bedömning utan domarens tillstånd.


Lead Rein

Klass med ledare, från 4 år till max 8 år. Ingen visning av häst vid hand. Gruppen går först på ring, efter anvisning av domaren, uppställning längs kortsidan vid C, sedan individuell uppvisning. Därefter rangering av domaren.


First Ridden

Klass för den som kan rida själv i både skritt och trav, alternativt har en ung ponny. Ridning sker i grupp, uppvisning individuellt och visning vid hand. Ridningen i grupp sker i skritt och trav båda varven, vid signal av domare uppställning längs kortsidan vid C. Individuell uppvisning en och en medan de andra väntar vid sin plats längs kortsidan vid C. Efter att samtliga har haft sin individuella uppvisning är det dags att visa ponnyn vid hand. Ryttarna sitter av, sadlar av ponnyn och visar den vid hand en och en, medan de andra väntar vid sin plats. Hjälp med att sadla av tillåtet. Därefter rangering av domaren.


Open Ridden

Klass för den som kan rida själv i samtliga gångarter. Ridning sker i grupp, uppvisning individuellt och visning vid hand. Ridningen i grupp sker i samtliga gångarter i båda varven, vid signal av domare uppställning längs kortsidan vid C. Individuell uppvisning en och en medan de andra väntar vid sin plats längs kortsidan vid C. Efter att samtliga har haft sin individuella uppvisning är det dags att visa ponnyn vid hand. Ryttarna sitter av, sadlar av ponnyn och visar den vid hand en och en, medan de andra väntar vid sin plats. Hjälp med att sadla av tillåtet. Därefter rangering av domaren.


Working Hunter Ponny

Klass för 30 cm och 50 cm

Utrustning, mm:

I Working Hunter hoppar ekipaget en bana med hinder som är naturinspirerade. Ryttaren måste behärska att hoppa ponnyn själv och ponnyn ska behärska att hoppa med uppsutten ryttare. Det som bedöms är ridbarhet i grupp och enskilt, samt ponnyns temperament. Ryttare ska vara väl klädd med hela och rena kläder. Godkänd hjälm skall bäras under hela klassen. Ryttare under 18 år måste bära säkerhetsväst under ridningen. Spö är tillåtet, max 50 cm. Skor/stövlar ska ha klack. Ponnyn ska ha en väl anpassad sadel och träns med antingen odelat, tvådelat eller tredelat bett. Ponnyns utrustning i övrigt ska vara godkänd enligt TR för hoppning: Info från Svenska Ridsportförbundet (pdf)

Helst ska ponnyn ridas med vojlock eller utan sadelunderlägg. Sadelpaddar kan användas. Nummerlapp ska bäras på ponnyns högra sida. Det finns ingen åldersgräns för ryttare gällande klass eller kategori. Ekipaget måste dock vara proportionerligt. Klassdelningen baseras på ryttarens ålder och ponnyns kön samt storlek vid behov. Val av klass görs av ryttaren med hänsyn till sina och ponnyns kunskaper. Ingen bestämd klassfördelning baserat på tidigare resultat i tävlingssammanhang.

Genomförande:

Ridning i grupp sker i samtliga gångarter i båda varv, och involverar ej hoppning. Efter ridning i grupp hoppar varje ekipage banan individuellt, med ett andra ekipage på banan och resterande deltagare väntar utanför. Hoppningen sker på hinder av naturslag; ej fälttävlanshinder av karaktär som ej är möjligt att riva. Bana för hoppning kommer att finnas i sekretariatet vid utställningens början. Efter genomförd bana ska ekipaget göra en ökning i galopp längs långsidan efter sista hindret.

Vägring och rivning ger 4 fel; placerade baseras först på antal fel, sedan enligt domares bedömning. Domaren ger ekipaget en bedömning. Antalet placerade är hälften av antalet deltagare i klassen, resterande blir likaplacerade.

Ponnyn måste vara minst 4 år för att få deltaga. Ston med diande föl får ej visas.

Domaren förbehåller sig rätten att be ekipage som uppför sig oacceptabelt eller där ponnyn är farlig att rida, att lämna ringen. För övrigt får ekipaget inte lämna ringen under bedömning utan domarens tillstånd.


Så här kan ekipagen se ut:

Lead Rein-ekipage. Foto: Marie Nilsson.
First Ridden-ekipage. Foto: Marie Nilsson.
Open Ridden-ekipage. Foto: Marie Nilsson.
Working Hunter-ekipage. Foto: Pernilla Hägg.