Föreningen

Vår historia

Den 18 november 1984 samlades några ponnyvänner och uppfödare på Valla i Linköping för att diskutera ett eventuellt bildande av en ponnyförening i länet med uppgift att främja ponnyaveln, att bistå uppfödare och övriga avelsintresserade med avelsråd och att göra PR för våra ponnyer.

Föreningen har sedan dess ordnat utställningar och kurser för de som är intresserade av ponnnyavel mm. Vi i nuvarande styrelse hoppas att föreningen kan fortsätta samla ponnyintresserade i Östergötland med omnejd.

Här är föreningens stadgar: stadgar (rtf)

Kontakt

Om du vill kontakta oss med allmänna frågor når du oss
enklast på messenger eller ponnyostgota@gmail.com.
Kontaktuppgifter till specifika styrelsemedlemmar hittar du nedan.

Styrelse 2024

Ordförande:
Lotta Hedborg, 076-877 77 14, lotta@olivehult.com

Sekreterare:
Lotta Bengtsson, 073-778 40 77, fallstugorna@hotmail.com

Kassör/ledamot:
Cecke Larsson, 076-808 76 45, cecke@bahnhof.se

Ledamöter:
Marie Claesson, 073-33 22 807, marieclaesson2010@hotmail.com
Gudrun Löfgren, 072-717 13 97, gudrun.lofgren@live.se
Desireé Pettersson, 073-673 00 84, sibborpsstuteri@gmail.com
Lena Wistrand, 070-205 96 99, lena71.wistrand@gmail.com

Suppleanter:
Linda Andersson, 076-843 79 05, potatisvinda@hotmail.com
Ann-Christine Lindhe Bruhn, 070-286 75 35
Ingela Melchersson, 070-309 50 44, ingelamelchersson@gmail.com
Mikaela Nyström, 070-37 58 210, mikienys@gmail.com

Revisor:
Annette Sandberg

Revisorsuppleant:
Gunilla Larsson

Valberedning:
Annika Zander, 070-218 93 17 (sammankallande)
Suppleant: Katja Haugland